Alkehol - Česká beer-rocková kapela

Podmínky zřízení a vedení účtu Alkehol.cz a zpracování osobních údajů

Podmínky registrace

  • Registrací potvrzujete, že formulář obsahuje pravdivě vyplněné údaje. Pokud bude zjištěno, že jsou registrační údaje smyšlené, vyhrazujeme si právo takovýto účet zneaktivnit nebo smazat.

  • Každý uživatel si může zřídit pouze jeden aktivní účet za použití vlastního emailu. Vyhrazujeme si právo duplicitní účet zneaktivnit nebo smazat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas uživatele podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje uživatel poskytovateli na dobu trvání registrace na serveru Alkehol.cz, souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování svých osobních údajů, a to pro účely související s činností na Alkehol.cz a pro vzájemnou komunikaci s poskytovatelem o všech jím poskytovaných službách a v souvislosti s nimi.

Udělení souhlasu je naprosto dobrovolné a uživatel může svůj souhlas kdykoli odvolat. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich kontroly a také právo na změnu či opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Správcem osobních údajů uživatele je Alkehol.cz (dále poskytovatel). Poskytovatel se proto zavazuje nakládat s veškerými osobními údaji uživatele v souladu s platnými právními předpisy, především podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s cílem jejich maximálně možného zabezpečení a ochrany před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo jiným zneužitím.

Účel zpracování osobních údajů

Všechny informace uvedené v registračním formuláři jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zjednodušení zadávání objednávek v eshopu Alkehol.cz, usnadnění komunikace přes kontaktní formulář a využívání funkcí:

  • ankety (hlasování)
  • diskusní fórum
  • zasílání technických emailů (reset hesla, potvrzení změny nastavení účtu, atp.)
  • účast v mimořádných soutěžích

Pro zajištení bezpečnosti uživatele i poskytovatele jsou uchovány informace o IP adresách zařízení. Tyto údaje jsou uchovávány po celou dobu platnosti registrace a k jejich zneplatnění dojde až 6 (šest) měsíců od doby, kdy dojde ke zrušení služby (zrušení registrace).

Rozšíření účelu zpracování osobních údajů (Newsletter)

Pokud uživatel při registraci nebo následně v nastavení účtu zvolí možnost "Souhlasím se zasíláním novinek a obchodních sdělení ze serveru Alkehol.cz", jsou osobní údaje zpracovávány také pro účely zasílání informačních a obchodních sdělení za použití elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a to do doby, dokud nedojde ze strany uživatele kzrušení tohoto souhlasu.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.Rozumím Více detailů